Доставката и транспорта на горива е доста сериозен момент, който самите потребители подценяват. В крайна сметка се оказва, че от начина на транспортиране зависи не само надеждността и качеството на горивото, което използваме за своите автомобили, но освен това за отоплени е редица други промишлени дейности. За да се осъществи транспорт на горива задължително следва превозните средства, в които товара се пренася да отговарят на строги правила за да се избегнат евентуални неприятни последици за околната среда при потенциален инцидент. Можем да разделим транспорта на горивата на няколко различни категории – сухопътен, морски, железопътен. Един ат най-разпространените на територията на страната е превозването на горива от съответните рафинерии до крайни клиенти-бензиностанции, е именно използването на цистерни, които се превозват с помощта на тежкотоварни автомобили или пък влакови композиции. Железопътния превоз е доста евтин, но от гледна точка на влошеното състояние на железопътната мрежа много компании предпочитат да заплатят по-висока цена, но да си гарантират навременна доставка, а освен това и да намалят риска от евентуални аварии.

транспорт за горива

Задължително е не само транспортното средство, с което се превозват горивата да отговаря на нормите за безопасност, но също така и самите водачи да притежават свидетелство за правоуправление на  такива опасни товари. Поради лесната възпламенимост и спецификата на  транспортираното периодично всеки един шофьор на товарен автомобил за транспорт на горива преминава обучение. това се налага като гледна точка на адекватно реагиране при пътен инцидент, който може да предизвика екологична катастрофа. Не са малко фирмите, които предлагат такива услуги, които изграждат и специална автоматична подземна система, която директно осъществява доставката на горивата до търговските обекти. Несъмнено обаче този метод все още не е разработен у нас и от него могат да се възползват много малка част от търговските обекти. Традиционните доставки продължават да бъдат най-надеждни с цистерни, които са напълно обезопасени и гарантиращи качеството на превозвания товар. А това е то много голямо значение както за самите търговци така и за техните клиенти.

Много от фирмите, които са специализиране в тази сфера разчитат изцяло на контрола на качеството на транспортираните горива, които се осъществяват периодично. Поради това, че са възможни потенциални злоупотреби от страна на шофьори и трети лица, които могат не само да влошат качеството на товара, но освен това да се стигне и до злоумишлени действия транспортните средства са оборудвани с изключително надеждна система, която не само следи местоположението на превозното средство, но освен това и количеството на превозвания товар. Няма спор, че българина е доста изобретателен по отношение на извършване на злоупотреби. Именно в това е причината да се извършват внезапни проверки на транспортираните горива от независими контролни органи. Така се прекратява една наистина тревожна практика горивото, което достига до крайния потребител да е с изключително лошо качество и наистина дори да се окаже причина за наложащ авто ремонт.

инцидент с цистерна

Превоза или още транспортирането на горива се извършва единствено от фирми, които притежават нужния лиценз. Този лиценз гарантира високото качество и безупречния контрол на доставчика, до търговските обекти. Безспорно не всеки клиент е запознат с целия процес и не може да осъзнае факта, че има много сериозни специфики, които съпровождат превозването на дизел, бензин или друг вид горива. Пълен набор от придружаваща документация, свидетелство за техническа годност на превозното средство, с което се осъществява превоза на този специфичен товар, както и това, че водача също следва да покрива съответните законови норми са един от решаващите фактори, които дават правото на една компания да получи лиценз и да предприеме действия по транспортирането на горива, независимо дали те ще бъдат използвани като гориво за автомобилни системи, за употреба в селското стопанство, производствени мощности на фабрики или за отопление.

Няма спор, че затягането на мерките за сигурност при извършването на транспорт на горива по републиканската пътна мрежа са доста сериозни. Специални контролни органи следят за спазването на правилата, които гарантират качество, сигурност и спокойствие на населението. Дори не можете да си представите какви сериозни щети може да нанесе една цистерна, която е попаднала в пътен инцидент и има разлив на гориво. При модернизираните камиони с цистерни, с които се осъществява превоз на различни видове горива има допълнителни защити, но не винаги те биха били предпоставка за предотвратяване на еко катастрофа. Ето защо е важно и самите водачи да са обучени за това как да реагират напълно адекватно, разбира се, ако имат физическата възможност да го направят. Ако водача е в тежко състояние и не може да изпълни своя дълг е важно веднага да се подаде сигнал от очевидец на телефона за спешни случаи. Като от диспечерския център също следва да реагират мигновено и да се погрижат за това екип на Гражданска защита и Пожарната да пристигнат максимално бързо до мястото на произшествието за да предотвратят потенциална заплаха както за населението така и за околната среда.

Много сериозен  и свързан с висока отговорност е транспорта на горива не само у нас, но и в чужбина. Задължителните регламенти, които следва да се спазват по протокол е изискуемо като основно средство, с което се елиминира риска от настъпване на нежелани инциденти и ситуации. Затова непрекъснато се наблюдава насърчаване от страна на държавата за това фирмите,които извършват такива дейности да подобряват и развиват своя автопарк с помощта на иновативни средства и ресурси, които гарантират качество и контрол при транспортиране на горивата. Всяка една цистерна следва да бъде оборудвана с цифрови датчици, които непрекъснато подават информация за състоянието на превозвания товар. Това е вид превенция, която не само дава преимущество на крайните клиенти, че получават гориво с високо качество, но също така и от гледна точка на безопасност на транспортирането на този запалим товар. Независимо от недоволството, което периодично наблюдаваме в гилдията на превозвачите на горива по отношение на затягането на мерките и контрола в сектора то определено е важно всеки човек да има своята гражданска позиция и да подкрепи законодателните промени, които реално са в полза на обществото. Именно с такива мерки се цели намаляването на пътните инциденти при транспортирането на горива и се елиминират злоупотреби, които водят до влошаването на крайния продукт, който купуваме от бензиностанциите.