Когато става въпрос за заявяване на регистриране на даден вид интелектуална собственост то имайте предвид, че е в сила Тарифа на таксите, които биват събирани от Патентното ведомство на Република България. Съобразно това дами става въпрос за патент, търговска марка, авторски права или други то при подаването на съответната заявка се дължи стойността по съответната тарифа. Така например при регистрация на марка такси се плащат съобразно спецификата и класа продукт, за който подавате документи в Патентното ведомство. Разбира се за онези от вас, които не са в детайли запознати с особеностите по спазването на процедура е възможно да бъдат допуснати грешки. Затова един от съветите, който можем да ви дадем е да се възползвате от консултантски услуги, които биха ви спестили доста нерви и тревоги що се касае именно до коректното спазване на нормативните изисквания на институцията.

За улеснение на клиентите

Все повече държавни институции целят максимално а улеснят своите клиенти като им предоставят общо достъпна информация, която касае използването на различни услуги и възможността да се изчислят безплатно тарифите, които следва да бъдат заплатени към съответната агенция или институция. Разбира се още по-приемлива опция е и някои от типовете интелектуална собственост да бъдат заявявани изцяло онлайн, което реално би спестило време и допълнителни разходи.

Но тъй като винаги съществува риск от допускане на грешки, които евентуално биха били причина за протакането на процедурата то имайте предвид, че по-добрата опция е свързана именно с използването на консултантски услуги, при които е особено важно да се вземат под внимание всички онези обстоятелства, които са определящи за това да бъде осигурено коректно подаване на пакета от документи с прилежащите платени такси по съответния ред.

Ето така максимално улеснявате процеса, който се отнася до:

 • Подаване на заявката към Патентното ведомство за регистрация на търговска марка;
 • Спазване на изискванията за процедурата;
 • Гаранция за кратки срокове за изпълнение на регистрирането на интелектуалната собственост;
 • Осигуряване на защита срещу нарушения и други.

Приоритетно е да се възползвате от такива услуги, тъй като те ви спестяват пари, време и са безспорно ефективни що се отнася до реализирането на интереса ви да утвърдите марка на пазара и тя да бъде защитена.

Какви права придобиват собствениците върху регистрираната търговска марка

бранд

Знаете ли, че от това какъв тип търговска марка ще регистрирате зависи какви правя ще имате върху нея? Самото право представлява възможност на притежателя да:

 • Използва като средство за развиване на търговска дейност;
 • Разпорежда се с цел постигане на икономическа изгода;
 • Налага забрана за използването на бранд от трети лица без съгласие на собственик на марката;
 • Забранява се поставянето на лого или знак на марката върху други стоки, които не са обект на търговската дейност на притежателя;
 • Използването на марката в реклами и други средства за популяризиране на продуктите, стоките и услугите;
 • Прехвърляне и продаване.

Това са права, които предоставя упражняването основанието на собственост според преценката на собственика на марката, което е основателна причина такава да бъде регистрирана.

Административни услуги

Можете да заявите онлайн административна услуга директно през сайта на Патентното ведомство. Но в случай, че изпитвате затруднение е добре да наемете консултанти, които да се ангажират с представителство и осигуряване на качествена услуга, която да подпомогне процеса по регистрация на бранда ви.

Самата услуга включа:

 • Проучване;
 • Представителство;
 • Изготвяне на заявка;
 • Ангажимент по изготвяне на договори с контрагенти, касаещи регистрирането на марката;
 • Предоставяне на процесуална защита при нарушаване правото ви на собственост и други.

Определено си струва да инвестирате в услугите н екип, който би ви гарантирал отлични условия за спазването на процедурата по изпълнение на заявката ви за регистриране на собствен бранд и неговата защита.