Кога потребителите прибягват до взимането на бързи заеми?

Отново ли колата се повреди в най-неподходящия момент, когато се налага да плащате годишните данъци и