Бихте ли взели кредит за стартирането на собствен бизнес?

Стартирането на собствен бизнес изисква сериозни финансови инвестиции. Обикновено предприемачите