Има ли потенциал страната ни за развитие на туристическите услуги?

Като се има предвид, че един от основните икономически отрасли на страната ни туризма то с основание всеки