Отвеждането на димните газове е първото, за което трябва да помислите, когато ви предстои да инсталирате уред за отопление, който генерира дим и газове. Мястото на позициониране на печката, котела или камината, дължината на пътя, който ще свързва уреда с комина както и вида на кюнците за димоотвод имат пряко отношение върху ефективността от процеса. Точно затова днес ще обърнем малко повече внимание на този съществен въпрос, тъй като неговото пренебрегване и неглижиране се оказват пагубни за процеса и това води до по-високи разходи. Кои са правилата, от които да се водите и до каква степен е важно на какви кюнци ще заложите предстои да ви разкажем в следващите редове.

Кои са ключовите компоненти на димоотвода

Под димоотводна инсталация се разбират онези елементи, които имат пряко отношение към осигуряването на ефективно отвеждане на дима към атмосферата. Тук главни участници са:

 • Кюнците, които могат да бъдат с различна дължина, форма и предназначение;
 • Скоби за закрепване и стабилизирането им към стена или друга стабилна повърхност (те се използват, когато пътя на димоотвода е по-дълъг и има риск от повиване или изпускане на дим);
 • Капаци и връзки към комина, които служат като уплътнители, които намаляват възможността на дима да навлезе в помещението;
 • Шапки за комин, имащи защитна функция. Те се грижат комина да бъде чист и намаляват климатични промени да повлияят на процеса на горене.

Определено списъка с компоненти не е дълъг, но пък използването на всеки един от тях е задължителен, тъй като само така може да се гарантира ефективност, качество и благоприятна атмосфера от отоплителния процес. Затова е добре да сте подготвени и да сте наясно от какво се състои димоотвода и защо не бива да бъдат подценявани качествата на използваните в изграждането му изделия.

Видове кюнци за димоотвод

кюнци

Основна роля за правилното отвеждане на дима извън дома имат кюнците. Не е случайно, че те се дефинират като един много важен и комбинативен детайл от инсталацията за отопление. Без тяхната намеса няма как да бъдат проведени каквито и да било действия по отношение на ефективното достигане на желаната висока температура, тъй като при самото изгаряне на горивото се освобождава значително количество дим, миризма и вредни за здравето газове.

Имайте предвид, че в търговската мрежа се предлага богат набор от решения, които могат да ви помогнат да създадете идеалния димоотвод, който да повиши ефективността от процеса на отопление. Комбинирането на кюнците цели да се създаде път, по който безпрепятствено вредните вещества ще бъдат освободени в атмосферата. Сред най-съществените видове кюнци, които можете да използвате за вашия отоплителен уред са:

 • Т – образни. Известни са още като ревизионни и тяхната задача е са намалят образуването на конденз по време на работа на уреда. Освен това са изключително важни и като средство, през което можете да почиствате димоотвода от налепи, сажди и други замърсявания;
 • Прави. Техния принос наистина е много важен, защото реално те са основен акцент, който играе съществена роля за отвеждането на дима. Предлагат се в различни размери като най-интересни са телескопичните;
 • Ъглови. Задачата им е да позволят да промените пътя на основните прави кюнци.

Разбира се има и други варианти, които също могат да подпомогнат отвеждането на дима, но те не са толкова съществени.

В обобщение

Димоотвода е необходим не само за да ви осигури чисто и уютно отопляване, а и поради това да гарантира ефективност но процеса. С правилния подбор на компоненти не само ще си осигурите домашен комфорт през зимата, а имате на разположение възможността да:

 • Контролирате горивния процес;
 • Да намалите разхода на гориво;
 • Гарантирате си свеж и чист въздух;
 • Уреда работи ефективно.

Със сигурност за да можете да се възползвате от работата на уреда е важно какъв вид кюнци ще изберете и по какъв начин ще ги монтирате.