Във всеки сектор, предлагащ услуги има конкуренция. Добре дошло е това за потребителите и клиентите, защото имат шанса да си изберат доставчик на услугата, който са предложи приемливи условия и изгодни цени. Днес имаме удоволствието да ви представим точно такъв екип от професионалисти, за които главната мисия и цел е да удовлетвори напълно своите клиенти и да предостави оптимални условия, качество и оферта, отговаряща на спецификата и детайлите на поетия ангажимент. ВиК авариите и неволи са битови проблеми, които в зависимост от своята специфичност и характерност изискват в конкретни ситуации да се наемат хора с опит. Водопроводните фирми наистина имат доста работа и то не само за смяна на смесители и подновяване на меки връзки, фитинги и други, а предприемане на доста по-сериозни действия, които да върнат правилното функциониране на водопровода и канализацията спрямо обичайната им роля. има една доста интересна услуга, която всъщност е подценявана от потребителите – смяна на водомера. А такива ремонти са необходими и неизбежни в конкретни ситуации, за които ще ви разкажем сега.

Качество и ангажираност

Да филтрирате и селектирате фирми и екипи с опит, които да наемете не е лесна задача особено при нужда от смяна на водомер. Днес ще ви улесним и ще ви срещнем със специалисти, доказани водопроводчици и експерти, за които провеждането на ремонти по ВиК инсталациите е грижа, отговорност и мисия. Представяме ви https://hidro-start.com – група от професионални водопроводчици, които могат да бъдат полезни при възникване на фактическа необходимост за смяна на старите водомери с нови и гарантиране на законосъобразност на услугата. Защо са важни тези моменти  и кое налага да сте безкомпромисни при наемането на водопроводчици за на пръв поглед не толкова сериозен ремонт? Настанете се удобно и продължете с четенето.

Смяната на водомерите е особена и специфична услуга. Става въпрос за това, че във всяко жилище има такъв измервателен уред, който задължително следва да бъде в изправност с оглед на това да не получавате твърде високи сметки или пък да ощетявате дружеството доставчик на вода за битови нужди. Hidro start е от фирмите, които разполагат със законовите правомощия да провеждат такива услуги и това се базира на издаден лиценз, който утвърждава екипа като компетентен по тези въпроси. В основата на наемането на екип за такъв вид услуга са:

 • Лиценз;
 • Умения и опит;
 • Ангажираност, отговорност и качество на предлаганата услуга;
 • Узаконяване и спестяване на време на време на клиента.

Спецификата в провеждането на такъв род услуги е в тяхната законосъобразност. Реално не са нужни кой знае какви физически усилия за да се демонтира дефектен водомер и да се монтира нов. Въпросът е в това, че е важно да се спазят конкретните условия, етапи и законност, които са важни за това домакинствата да са спокойни, че отчитащия уред отговаря на всички критерии за правилна работа изисквана от дружеството доставчик на вода.

Етапи за подмяна на водомер

нов водомер

Hidro start е от фирмите, които разполагат с лиценз за провеждане на такива водопроводни услуги. Ангажираността тук се свежда не само до това физически да се подмени авариралия водомер с нов. Тук има няколко специфични момента, които касаят документалната страна и узаконяването на новия уред, който ще подава данни до дружеството за изразходваното количество вода. Сред важните етапи, които всеки водопроводчик от екипа на Хидро Старт ще проведе са:

 • Демонтаж на стария водомер;
 • Съставяне на протоколи, в които се описва причината за смяната (дефект или друго), показанията на водомера, сериен номер и номер на пломба);
 • Монтиране на нов водомер;
 • В протокол се описва подробно марка, модел, индивидуален код или номер на уреда;
 • Извършване на тест за работата на новия водомер;
 • Поставяне на пломба;
 • Попълване на гаранционна карта за уреда.

Не са за подценяване тези по-детайлни действия от страна на екипа на Хидро Старт. Реално те ви спестяват време и допълнителна ангажираност спрямо дружеството доставчик на вода. А тарифите за услугите, които ще платите са достъпни, реални и отговарящи на качеството на проведените работи.