Питате ли се какви неволи може да ни причини един стар водомер? Всъщност докато не получим безбожно висока сметка за вода едва ли ще се усетим, че има някакъв проблем с отчитащия разходвания ресурс уред. Водомерите, които са експлоатирани десетина и повече години е напълно нормално да дадат в даден момент дефект като това явно не се отразява добре на месечните ни разходи. Идеята на днешната публикация е да насочим вниманието ви към подмяната на тези водомери, тъй като е логично да не продължавате да разчитате на тях за прецизно и точно подаване на информация към Вик дружеството доставчик. Какво следва от тук нататък? Какви са стъпките, през които следва да преминем? Колко пари да приготвим за нов водомер и водопроводчик, който ще извърши смяна на стар водомер? Има ли някакви особености, с които е добре да сме запознати предварително? На тези важни въпроси ще представи кратки и ясни отговори.

Съвети и насоки

Ясно е, че некоректно отчитащия показанията водомер се нуждае от спешна подмяна. Има няколко важни стъпки, които е редно да вземете предвид за да не си навлечете глоби и допълнителни разходи от страна на ВиК дружеството доставчик.

  1. Задължително уведомете инкасатора за това, че водомера е дефектирал и подава грешна консумация;
  2. Наемете специалист. Обикновено доставчиците разполагат с лицензирани външни фирми, които имат право да предлагат такива услуги, напълно отговарящи на изискванията и правилата за законна подмяна на водомер;
  3. Изберете водомер, който да отговаря на изискванията на ВиК дружеството. Обикновено наетия екип предлага няколко варианта, които са утвърдени от доставчика;
  4. Задължително запазете протоколите, които са издадени от водопроводната фирма, тъй като те са доказателство за законово проведената ремонтна дейност.

Не бива да се притеснявате от смяната на стария водомер, тъй като това е една елементарна услуга, която има за цел да върне спокойствието и сметките ви норма. А използването на лицензиран оператор ви гарантира минимални административни ангажименти.

Колко ще струва услугата

В крайна сметка всичко в даден момент опира до парите. Наемането на лицензирана фирма са смяна на стария ви водомер с нов логично да има някакво финансово измерение. Имайте предвид, че самата услуга не е кой знае колко разходоемка, тъй като има стандартизиране на стойността. Обикновено тя варира в границите между 35-45 лева, което е напълно поносимо.

Цялостната сметка обаче може да бъде по-висока ако например заложите на скъп водомер. Вариантите, които е предлагат и се утвърждават от ВиК дружествата доставчици са няколко, но например Софийска вода АД изисква от своите абонати да преминат от стандартен аналогов водомер на такъв с дистанционно отчитане. Съгласете се, че няма как цената на единия и другия да бъде идентична, така че за по-модерния вариант ще се наложи да отделите повече средства.

Особености при наемане на водопроводчик

Разбира се, че няма как безцелно и емоционално да се подходи при наемането на водопроводчик, който да смени стария водомер с нов. До тук подадената информация ни даде ясни насоки, че едно от задължителните условия, на които следва да отговарят специалистите, провеждащи ремонта е да имат валиден лиценз. Лиценза означава, че се дава право на съответните водопроводчици да демонтират стар водомер, да отстраняват пломба, да монтират нов и съответно отново да пломбират като задължителен жест гарантиращ законността на новия уред за отчитане на разходената вода.

смяна н аводомер

Това, което е по-особеното в тази ремонтна проява е това, че освен чисто физическите мероприятия се изготвят приемо-предавателни протоколи, които съдържат информация относно:

  • Сериен производствен номер на водомера;
  • Номер на пломбата.

Това е важен момент, който има за цел да отчисли от административната структура на дружеството доставчик единия водомер и да ви зачисли като измервателен уред новия. Ето защо не е без значение на кого ще поверите смяната на стар с нов водомер, тъй като освен физическата услуга е важно и документално нещата да бъдат съобразени с критериите и изискванията на дружествата доставчици на вода.