Загубата на време по различни административни инстанции не е приоритет за предприемачите. Така неречената книжна работа е повод за неглижиране на важните неща, свързани с привличането на клиенти и тяхното обслужване за сметка на това да се оформят документално и съобразно българското законодателство съответния пакет от документи. За тези от вас, за които тези занимания са безкрайно досадни и свързани с излишна загуба на нерви, усилия и време се предлага услуги за бизнеса, които включват пакет от действия, които се възлагат на фирма с опит, която вместо вас да се справи с всичко, което е свързано с регламентираната ви дейност.

Видове услуги за бизнеса

За да можете да развивате дейност според българското законодателство е необходимо да сте регистрирани като земеделски производител физическо лице, едноличен търговец, дружество с едноличен собственик, дружество с ограничена отговорност или друго. Всичко това е свързано с набор от документи и посещаване на съответните институции. Разибираемо е, че отнема доста време и е ангажимент, без който няма как да бъде упражнявана конкретна дейност. В това се състои една част от услугите, които се предлагат в помощ на предприемачите.

Конкретизираме основните услуги, от които можете да се възползвате с оглед на това да имате предвид, че и друг може да се погрижи за:

 • Регистрация на фирма, независимо от нейния вид – ЕТ, ЕООД, ООД, НПО и други;
 • Регистрация по ЗДДС на физически и юридически лица;
 • Прекратяване регистрацията на фирма;
 • Създаване на презентации на фирмата ви в случай, че предстои да присъствате на изложение или беседа, с която да запознаете бъдещите си партньори и клиенти с дейността си;
 • Изготвяне на бизнес планове, които могат да бъдат решаващи за стартирането на нов бизнес;
 • Изготвяне на регистрация по GDPR – система за защита на личните данни;
 • Предложение за професионална маркетингова стратегия, която да ви направи конкурентни на пазара;
 • Разработване на системи за управление по ISO стандарт.

Съвременния бизнес не въпрос само на действие от страна на предприемачите. Има куп детайли, които са свързани с документално оформление и подценяването им може да се превърне в причина за фалити и финансови загуби.

Какво представлява процеса по изготвяне на системи по ISO стандарт и защо е важен за всеки бизнес

Сигурно си мислите, че става въпрос просто за поредния документ, за който трябва да заплатите. Накратко системата се отнася до качеството и проследимостта на услугата или производството на конкретен продукт. Това гарантира отговорност от страна на производителя или търговеца. На практика така се представя конкурентна услуга.

Процеса за сертифициране е доста трудоемък и отговорен, а това е една от причините да се разглежда като бизнес услуга с огромен потенциал. Всеки предприемач се нуждае от партньор, който да:

 • Направи първоначална диагностика и анализ на състоянието на фирмата по отношение на съответствието с общите изисквания на избрания стандарт за внедряване;
 • Да планиране на нужните действия и срокове за разработване, внедряване и подготовка на системата за управление;
 • Да разработи системата за управление съобразно с изискванията на стандарта, законодателството и практиките на фирмата.

Не подценявайте ролята на маркетинговия план

услуги за бизнеса

За да се развива успешно всяка една фирма се нуждае от план. Опознаването на конкуренцията и средата, в която предлагате продукт или услуга е важен показател как да подходите, за да сте актуални и успешни.

Говорим за стратегия, която има способността да осигури на бизнеса ви растеж. А това води след себе си редица ползи. За създаването на цялостен маркетингов план можете да използвате услугите на маркетинг специалисти, които са утвърдени в своята област. За да бъде целта изпълнена успешно ще бъдат предложени възможностите за развити, които се фокусират върху:

 • Анализ на таргет групи;
 • Географска насоченост;
 • Приоритетни търговски канали;
 • Работещи рекламни канали;
 • Препоръки за продължителност и честота на кампаниите за популяризиране на бранда и други.

FlexyPro е екипа, от който се нуждаете за да бъде бизнеса ви успешен.